Reference

Jelikož nechci zatěžovat paní učitelky a pány učitele psaním referencí na výukové programy nabízené mou osobou, uvádím zde alespoň výčet mateřských a základních škol, které již nabídku programů využily.

Připojuji také webové stránky jednotlivých zařízení, kde můžete třeba najít i fotky či komentáře k uskutečněným programům.