O mně

Mgr. Tereza Pacovská

Všední dny svého útlého dětství jsem trávila v jedné menší obci mezi zalesněnými kopci a loukami a víkendy pak na chaloupce o čtyři kopce a dvě louky dále. Školská zařízení jsem však navštěvovala v Olomouci už coby dítko přesídlené do města. Víkendy v lese a na loukách mi ale naštěstí zůstaly. Jen cíl výprav se měnil dle představ vedoucích turistického oddílu. V průběhu povinné školní docházky se mé záliby kromě turistiky a zálesáctví rozšířily také na sport a hudbu.

Po gymnáziu jsem zvolila studium biologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem si rozšířila obzory také souběžným studiem učitelského minima v oboru biologie. Zatímco většina mých spolužáků se v průběhu studia specializovala na určitou problematiku, mne při studiu zoologie zajímalo vše i z ostatních oborů od botaniky přes ekologii a hydrobiologii až po molekulární biologii. Té jsem se nakonec věnovala i při doktorském studiu na Hemato-onkologické klinice FN Olomouc.

Z mateřské dovolené jsem se vrátila zpět k zoologii a nastoupila jako vedoucí Záchranné stanice pro volně žijící živočichy při ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově, kde jsem svou lásku k přírodě a potřebu předávat nabyté vědomosti a zkušenosti spojila ve výukových programech pro děti i dospělé.

Druhou mateřskou dovolenou jsem si užila v rodinném domku na okraji malé vísky, obklopená poli, loukami a lesy. Zvídavost a upovídanost našich dvou dětí mi byla inspirací k vymýšlení věku přijatelných odpovědí na různé všetečné otázky, včetně těch o přírodě. Posledním dílkem do mozaiky vzniku DětíNaVětvi byla velká podpora mého manžela, za což mu patří mé díky.

Od podzimu 2015 jezdím do škol a školek v Olomouci a okolí a utvářím své výukové programy nejen na základě inspirace od vlastních dětí, ale také těch, které jsou pod vaším vedením.