Muzeum KomenskéhoSoučástí Muzea Komenského v Přerově je nejen nedaleký hrad Helfštýn, ale také v malebném zákoutí Přerova, poblíž parku Michalov, umístěná ornitologická stanice - ORNIS. Na stanici můžete celoročně navštícit stálou expozici Ptáci ČR a řadu zajímavých výstav a akcí, které každý rok tamní pracovníci pro vás připravují.

V zahradě ORNIS je mimo jiné umístěna také Záchranná stanice pro volně žijící živočichy, která se každoročně postará o stovky zvířat v nouzi. Mezi tato zvířata patří i na podzim narozená nedorostlá mláďata ježků, která by zdárně nepřečkala zimu. A právě z řad těchto ježků pocházejí jedinci, kteří se mnou jezdí do mateřských a základních škol za dětmi. Ježci jsou po podzimním dokrmení na potřebnou hmotnost (alespň 650 - 700 g) zazimováni a stejně jako jedinci ze záchranné stanice, po jarním probuzení a dokrmení, vypuštěni zpět do volné přírody!

Mé poděkování patří Muzeu Komenského v Přerově a zejména pak lidem z ornitologické stanice!

Více informací o akcích muzea a ORNIS najdete na:
www.prerovmuzeum.cz
www.ornis.cz